Эрхэм зорилго

Монголын Хүүхдийн ордон нь хүүхдийн авъяас, оюун билгийг нээх, хөгжүүлэх, тэдний мөрөөдлийг биелүүлэхийн төлөөх хүүхдийн хүсэл мөрөөдөл, инээд баясал бялхсан ордон байхыг зорьж ажиллана.

scroll to top