Зураг

Довдон

Батбаяр

Дугуйлан нэр: Зураг

Ажилласан байдал: 34 жил

Боловсролын зэрэг: Бакалавр