Хятад хэл

Үржих

Мөнгөнцацрал

Дугуйлан нэр: Хятад хэл 

Ажилласан байдал: 22 жил

Боловсролын зэрэг: Бакалавр-Орос хятад хэлний багш

Дугуйлангийн тодорхойлолт:

Хүүхдийн дэлхий нийтийн соёлын өв, ёс заншилыг өөрийн орны соёл ёс заншилтай зэрэгцүүлэн судалж түүнийхээ талаар ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх, оюуны болоод сэтгэлгээний хувьд анхаарал төвлөрөлтийг нэмэгдүүлж сурах арга барилыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байдаг.

Дугуйлангийн давуу тал:       

  • Мэргэжлийн мэргэшсэн багштай
  • Хүүхдийн ярих, сонсох, бичих, унших чадварыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх
  • Бие дааж суралцах чадвар эзэмшинэ.
  • Сурах орчин бүрэн хангагдсан

Шаардлага:

  • Сурах хүсэл сонирхолтой байх
  • 9-17 насны хүүхэд бүр

Сургалтын хөтөлбөр:

  • 2018 оны 09 дугаар сарын 17 оос 2019 оны 05 дугаар сарын 17 ны хооронд долоо 2 удаа хичээллэнэ.
  • 3 жил амжилттай суралцан хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан сурагчдад сертификат олгоно.
  • Цаашид сонгоны ангид суралцах сурагчдыг дугуйлан удирдсан багшийн саналаар /9-12-р анги/ төгстөл суралцуулна