Хичээнгүй бичигтэн-2018

  Монголын хүүхдийн ордны монгол бичгийн  “Хичээнгүй бичигтэн” бийрийн бичгийн    уралдаан

Монгол бичгийн хичээнгүй бичигтэн бийрийн бичгийн уралдааныг 2013 онд санаачлан арван жилийн 6-р ангиас 12-р ангийн сурагчдын дунд монголын хүүхдийн ордноос зохион байгуулж, шалгаруулж урамшуулдаг. Тус уралдаанд 1, 2, 3, 5, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 48, 49, 50, 53, 57, 59, 60, 65, 67, 71, 72, 84, 86, 91, 93, 104, 106, 113, 117, 118, 119, 120, 122-р сургууль, Шинэ үе, Монгол Оросын хамтарсан сургууль, Монгол түркийн хамтарсан сургууль, Буянт Ухаа цогцолбор, Ирээдүй цогцолбор, Монгени цогцолбор, Албан бус боловсролын төв, Эрдмийн өргөө цогцолбор, Зуун билэг дунд сургууль, Буянт Ухаа цогцолбор, Налайх 119-р сургууль, Бага нуурын Гүн галуутай цогцолбор, Ховд Цаст алтай цогцолбор, Голомт цогцолбор, Наран сургууль, Бага хангайн сургууль, Эрдмийн ундраа цогцолбор, Монгол Оюун 21-р зуун, Шинэ зуун билиг, Боловсрол цогцолбор, Говь сүмбэр 5-р сургууль, Коосэн, Олонлог, Төв аймаг Сүмбэр сумын сургуулиудын 350 сурагчдын бүтээл хамрагдаж 30 гаруй шилдэг бийрийн  бичээч сурагчид шалгарсан. Уг уралдааныг санаачлагч Жалайр Батбаяр удирдан явуулдаг.