“БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” ҮНЭЛГЭЭ

2020.01.6

АРХИВ,АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ
“БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” ҮНЭЛГЭЭ
“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт 4 үндсэн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгуулж
Тус шалгалтын нийлбэр дүнгээр 97,2% A үнэлэгдэж, “БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” үнэлгээг бид бүхэн авлаа.

Монголын Хүүхдийн Ордон-н зураг.