Монгол хэл, бичиг

Содномдорж

Цэцэгмаа

Дугуйлангийн нэр: Монгол үндэсний  бичиг

Дугүйлангийн багшаар: 3 жил

Боловсролын зэрэг: Дэд профессор-Монгол хэл, уран зохиолын багш

Дугуйлангийн тодорхойлолт:

Эх хэл соёлоо эрхэмлэн дээдлэх Монгол бичигтэн болно. Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг үндэсний өв соёлоороо бахархаж, Монгол бичгээ сурч эзэмших арга барилд сурна.

Дугуйлангийн давуу тал:       

 • Монгол хэл, уран зохиол монгол бичгийн дэд профессор багш
 • Үндэсний бичгээрээ зөв сайхан бичиж, уншиж сурна.
 • Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч иргэн бий болно.
 • Хүүхдийн оюуны сэтгэлгээ, ур чадварыг нэмэгдүүлнэ.
 • Бие дааж сурах, бүтээлч үйл ажиллагааг хөгжүүлнэ.
 • Зөв яриж, бичиж, найруулж сурна.
 • Сурах орчин бүрэн хангагдсан.

Шаардлага:

 • Сурах хүсэл сонирхолтой байх
 • 6-17 насны хүүхэд бүр

Сургалтын хөтөлбөр:

 • Жил бүрийн 9 сараас 5 сар хүртэл долоо хоногт  2 удаа 90 минутаар хичээллэнэ.
 • 3 жил амжилттай суралцан хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан сурагчдад сертификат олгоно.
 • Цаашид сонгоны ангид суралцах сурагчдыг дугуйлан удирдсан багшийн саналаар /9-12-р анги/ төгстөл суралцуулна.