Япон хэл

Шараа

Бүжинлхам

Дугуйлангийн нэр: Япон хэл 

Дугүйлангийн багшаар: 6 жил

Боловсролын зэрэг: Бакалавр-Япон хэлний багш, орчуулагч

Дугуйлангийн тодорхойлолт:

Хүүхдийн дэлхий нийтийн соёлын өв, ёс заншлыг өөрийн орны соёл ёс заншилтай зэрэгцүүлэн судалж, түүнийхээ талаар ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх, оюуны болоод сэтгэлгээний хувьд анхаарал төвлөрөлтийг нэмэгдүүлж сурах арга барилыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байдаг.

Дугуйлангийн давуу тал:       

  • Мэргэжлийн мэргэшсэн багштай.
  • Хүүхдийн ярих, сонсох, бичих, унших чадварыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх
  • Бие дааж суралцах чадвар эзэмшинэ.
  • Сурах орчин бүрэн хангагдсан.

Шаардлага:

  • Сурах хүсэл сонирхолтой байх
  • 9-17 насны хүүхэд бүр

Сургалтын хөтөлбөр:

  • Жил бүрийн 9 сараас 5 сар хүртэл долоо хоногт 2 удаа  хичээллэнэ.
  • 3 жил амжилттай суралцан хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан сурагчдад сертификат олгоно.
  • Цаашид сонгоны ангид суралцах сурагчдыг дугуйлан удирдсан багшийн саналаар /9-12-р анги/ төгстөл суралцуулна.