Хятад хэл

Үржих

Мөнгөнцацрал

Дугуйлангийн нэр: Хятад хэл 

Дугүйлангийн багшаар: 19 жил

Боловсролын зэрэг: Бакалавр-Орос, Хятад хэлний багш

Дугуйлангийн тодорхойлолт:

Хүүхдийн дэлхий нийтийн соёлын өв, ёс заншлыг өөрийн орны соёл ёс заншилтай зэрэгцүүлэн судалж, түүнийхээ талаар ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх, оюуны болоод сэтгэлгээний хувьд анхаарал төвлөрөлтийг нэмэгдүүлж сурах арга барилыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байдаг.

Дугуйлангийн давуу тал:       

  • Мэргэжлийн мэргэшсэн багштай
  • Хүүхдийн ярих, сонсох, бичих, унших чадварыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлнэ.
  • Бие дааж суралцах чадвар эзэмшинэ.
  • Сурах орчин бүрэн хангагдсан.
  • Орчин үеийн шинэлэг сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашиглана.

Шаардлага:

  • Сурах хүсэл сонирхолтой байх
  • 9-17 насны хүүхэд бүр

Сургалтын хөтөлбөр:

  • 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 16-ны хооронд долоо 2 удаа 90 минутаар хичээллэнэ.
  • 3 жил амжилттай суралцан хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан сурагчдад сертификат олгоно.
  • Цаашид сонгоны ангид суралцах сурагчдыг дугуйлан удирдсан багшийн саналаар /9-12-р анги/ төгстөл суралцуулна.