Сүхбаатар дүүрэг

Л.Ганзам

Дугуйлан нэр: Дуулаач

Дугүйлангийн багшаар: 5 жил

Боловсролын зэрэг: Магистр-хөгжмийн багш, Боловсрол судлал

Багштай холбоо барих дугаар: 88093658

Б.Бумгэрэл

Дугуйлангийн нэр: Зураг

Дугүйлангийн багшаар: 4 жил

Боловсролын зэрэг: Бакалавр-Интерьер дизайн, Магистрант

Багштай холбоо барих дугаар: 89901618

Л

Цэцэгсүрэн

Дугуйлангийн нэр: Англи хэл 

Дугүйлангийн багшаар:  3 жил

Багштай холбоо барих дугаар: 89269805

  • 14-р хороо Иргэний танхим