Шинжлэх ухааны лаборатори

Зоригтбаатар

Ерөөлдэлгэр

Дугуйлангийн нэр: Шинжлэх ухааны лаборатори

Дугүйлангийн багшаар: 2 жил

Физик, байгалийн ухааны багш

 

 

Дугуйлангийн тодорхойлолт:

Хүүхэд багачуудад шинжлэх ухааны мэдлэгийг энгийн ойлгомжтой, сонирхолтой хэлбэрээр эзэмшүүлж, шинжлэх ухаанч хандлагатай Монгол иргэнийг төлөвшүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

Дугуйлангийн давуу тал:       

  • Суралцагч нь аливаа юмс үзэгдлийн зүй тогтол, учир шалтгааныг бодит туршилт, судалгаа, ажиглалтын дүнд танин мэдэх боломжтой. 
  • Байгалийн ухааны хичээлийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, хүүхдийн сурч хөгжих аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн. 
  • Судлах, нотлох, ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх арга барилд сургах, аливаа зүйлийн учир шалтгааныг олох тэмүүлэлтэй болно.

Шаардлага:

  • Сурах хүсэл сонирхолтой байх
  • 3-6 р ангийн 8-11 насны хүүхэд бүр

Сургалтын хөтөлбөр:

  • Долоо хоногт 2 удаа 2 цагийн хичээл 09 дүгээр сараас 05 сар хүртэл хичээллэнэ. 
  • Жилийн төлбөр 560,000₮