Заал танилцуулга

  • Манай Ордон 700 хүний суудалтай соёл хүмүүжлийн төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах хурал концертын танхим 1,

 

 

  • 100 хүний суудалтай лекцийн бага танхим 1,​

 

  • 100 хүний багтаамжтай ёслол хүндэтгэлийн танхим

  • Үзэсгэлэнгийн талбай 

нийт 3 танхимуудад түшиглэн дээрх бүх арга хэмжээг зохион байгуулдаг.

Эдгээр арга хэмжээ нь нийт хүүхэд багачуудад соёлын өвийг уламжлуулж, тэдний хүсэл сонирхлыг дэмжин хөгжүүлж, төлөвшүүлэн, урамшуулж буй манай улсын хүүхдийн соёл урлагийн чиглэлийн хамгийн өндөр түвшний ач холбогдол бүхий үйл ажиллагаанууд болдог.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 11-324603 9909-6700