Математикийн дугуйлангийн сурагчдын амжилт

Математикийн дугуйлангийн сурагчдын эхний хагас жилд оролцсон олимпиадын амжилтууд:

 1. “Эрдмийн хишиг” сургуулийн нэрэмжит математикийн анхдугаар олимпиад
 • А. Бүрэнтөгс  хүрэл медаль
 • О. Мөнхболор 2-р зэргийн диплом
 • Б. Намуунаа 3-р зэргийн диплом
 1. “Оюуны нахиа” сургуулийн “ОЮУНЫ ЭЛИТ-XIV” олимпиад
 • В. Амин-Эрдэнэ Хүрэл медаль
 1. “Шинэ зуун билэг” сургуулийн “Математик-VII” олимпиад
 • Б. Намуунаа Мөнгөн медаль
 • М. Энхтуул Хүрэл Медаль
 1. “Атланта” сургуулийн “Чадамж-II” олимпиад
 • Э. Намуунаа Мөнгөн медаль
 • М. Энхтуул Хүрэл медаль
 • Б. Намуунаа Хүрэл медаль
 1. “Номч” сургуулийн математикийн  олимпиад
 • Б. Тэмүүлэн  Хүрэл медаль
 • С. Итгэл  Хүрэл медаль
 • Б. Зэгц Хүрэл медаль
 1. “Номын гялбаа” сургуулийн “Номны цацраг” олимпиад
 • Э. Намуунаа Мөнгөн медаль
 • В. Амин-Эрдэнэ Хүрэл медаль
 • Г.Буянжаргал Хүрэл медаль
 • Б. Хулан Хүрэл медаль
 • Б.Зэгц Хүрэл медаль

Тус тус сурагчид амжилт гаргаж оролцлоо.