2021 ISO үндэсний стандартуудыг танилцуулах сургалт

2021 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр НЗДТГ болон "Менежмент, ур чадварын хүрээлэн" ТББ-аас хамтран зохион байгуулсан Онцгой байдлын бэлтгэл, хариу арга хэмжээ, сэргээн босгох үйл ажиллагааны үед хэрэглэх MNS ISO 22301:2020, MNS ISO 22320:2020, MNS ISO 22395:2020, MNS ISO 31000:2020 үндэсний стандартуудыг танилцуулах сургалтад байгууллагын захиргаа аж ахуйн албаны дарга Э.Эрдэнэпүрэв, тайз инженерийн албаны дарга А.Одонцэцэг, сургалтын албаны дарга Б.Болормаа, ДХШҮН-ийн дарга Г.Нарантуяа, сургалтын менежер Г.Нандин-Эрдэнэ, ДХШҮН-ийн мэргэжилтэн Ц.Оюундарь, нярав Б.Батмөнх нар цахим хэлбэрээр хамрагдаж оролцлоо. IMS Institute of Management and Skill