“Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын ээлжит тооллого”-д Монголын хүүхдийн ордон хамрагдлаа

“Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын ээлжит тооллого”-ыг 2021 оны 11-р сарын 01-нээс 12-р сарын 01 хүртэл цахим

хэлбэрээр зохион байгуулна. Энэ удаагийн тооллогод 2021 оны 11 сарын 01-нээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан өмчийн

бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар

хамрагдах юм. Та бүхэн тооллогондоо идэвхтэй хамрагдана уу.