ISO 9001:2015 стандартын шаардлагад хамаарах Монголын хүүхдийн ордны баримтжуулсан дүрэм, журмууд

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДОН БАРИМТЖУУЛСАН МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ 2020 он

 

БЖ-ын код

Дүрэм, журмын нэр

Дүрэм, журмыг баталсан газар, он сар, өдөр, дугаар

Хариуцах алба

 

 

 

ДОТООД ДҮРЭМ, ЖУРАМ

 

 1.  

MXO/S-001:2019

Хөдөлмөрийн дотоод журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуй

 1.  

MXO/S-002:2019

Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Чанарын менежер

 1.  

MXO/S-003:2019

Чанарын менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Дотоод хяналтын нэгж

 1.  

MXO/S-004:2019

Үл тохирол, залруулгын журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Дотоод хяналтын нэгж

 1.  

MXO/S-005:2019

Албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн дүрэм 

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуй

 

 1.  

MXO/S-006:2018

Албан хэрэг хөтлөн явуулах журам

МХО-ны захирлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/35 тушаал

Бичиг хэрэг, архивын ажилтан

 1.  

MXO/S-007:2019

Дугуйлангийн сургалт явуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Сургалтын алба

 1.  

MXO/S-008:2017

Салбар дугуйлангийн  сургалт зохион байгуулах журам

МХО-ны захирлын

2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/26 тушаал

Сургалтын алба

 1.  

MXO/S-009:2017

Сургалтын төлбөр нэмэгдэл олгох журам

МХО-ны захирлын

2017 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн А/26 тушаал

Сургалтын алба

 1.  

MXO/S-010:2019

Цагийн бүртгэлийн журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуйн алба

 1.  

MXO/S-011:2019

Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Санхүү алба

 1.  

MXO/S-012:2017

Дугуйлангийн сурагч, эцэг эхчүүдийн дагаж мөрдөх  журам

МХО-ны захирлын

2017 оны 10 дугаар сарын16-ний өдрийн А/26 тушаал

Сургалтын алба

 1.  

MXO/S-013:2019

“Эрдэм”, “Хүүхэд-Эрдэнэ” медаль олгох журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуйн алба

 1.  

MXO/S-014:2019

Худалдан авалтын журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Санхүү алба

 1.  

MXO/S-015:2019

Тоглолт, арга хэмжээний үед ажилчид болон үйлчлүүлэгчдийн дагаж мөрдөх журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Тайз инженер алба

 1.  

MXO/S-016:2019

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Сургалтын алба

 1.  

MXO/S-017:2019

Архивын дүрэм

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Бичиг хэрэг, архивын ажилтан

 1.  

MXO/S-018:2019

Архивын баримт ашиглуулах журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Бичиг хэрэг, архивын ажилтан

 1.  

MXO/S-019:2019

Архивт баримт хүлээн авах журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Бичиг хэрэг, архивын ажилтан

 1.  

MXO/S-020:2019

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Бичиг хэрэг, архивын ажилтан

 1.  

MXO/S-021:2017

Уран сайхны зөвлөлийн ажиллах журам

МХО-ны захирлын 2017 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/21 дугаар тушаал 

Захиргаа аж, ахуй

 1.  

MXO/S-022:2019

Заал, танхимуудыг гадны байгууллагуудад түрээслүүлэх журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуй

 1.  

MXO/S-023:2019

Ажилчдын мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуй

 1.  

MXO/S-024:2019

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуй

 1.  

MXO/S-025:2018

Онцгой байдлын үед Монголын хүүхдийн ордны хадгаламжийн сангаас архивын материалыг нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө

МХО-ны захирлын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Бичиг хэрэг, архивын ажилтан

 1.  

MXO/S-026:2019

Байгууллагын эрсдлийн үнэлгээний журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуй

 1.  

MXO/S-027:2019

Байгууллагын ЧМТ-ны дотоод, гадаад холбоо харилцааг зохицуулах журам

МХО-ны захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/30 тушаал

Захиргаа аж ахуйДугуйлан

Урлаг
...

Морин хуур

...

Монгол ардын дуу дуулаач

...

Хуучир ёочин

...

Ёочин

...

Лимбэ, Бишгүүр, Төгөлдөр хуур

...

Төгөлдөр хуур

...

Ятга, төгөлдөр хуур

...

Шанз, төгөлдөр хуур

...

Хийл

...

Дуулаач

...

Бүжиг

...

Драм

Уран бүтээл
...

Зураг

...

Монгол хэл, бичиг

...

Шатар

...

Математик

...

Гар урлал

...

Загвар зохион бүтээх

...

Шинжлэх ухааны лаборатори

...

Санхүүгийн боловсрол

...

Монгол хүүхэд- Өв соёл

Гадаад хэл
...

Англи хэл

...

Япон хэл

...

Хятад хэл

Салбар дугуйлан
...

Сүхбаатар дүүрэг

...

Хан-Уул дүүрэг

...

Чингэлтэй дүүрэг

...

Сонгинохайрхан дүүрэг

...

Баянзүрх дүүрэг

...

Налайх дүүрэг

...

Баянгол дүүрэг

Мэдээ мэдээлэл

2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн элсэлтийн бүртгэл

Монголын хүүхдийн ордны 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн элсэлтийн бүртгэл цахимаар болон танхимаар зохион байгуулагдана. Дугуйлангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://mxo.ub.gov.mn/contents Дугуйлангийн цахим бүртгэлийг: https://mxo-burtgel.mn/ Цахим бүртгэлийн сайт 09/08-ны өдөр нээ...

Дэлгэрэнгүй »

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДНЫ СУРГАЛТЫН АЛБА.

Монголын Хүүхдийн ордны 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн үйл ажиллагаа Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрийн дагуу эхлэх тул албан ёсны шийдвэр ирсний дараа Та бүхэнд тодорхой мэдээлэл хүргэн бүртгэлээ эхлүүлэх болно.  МХО-ы сургалтын алба 11-318275

Дэлгэрэнгүй »

Цайны газрын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай.

Цайны газрын түрээслэх тухай.  2021.08.15

Дэлгэрэнгүй »

Уралдаан наадам

2020-2021 оны Улсын уралдаан тэмцээнүүдийн хуваарь

Удахгүй болох тэмцээн уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Хичээнгүй бичигтэн-2019" уран бичлэгийн Улсын уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй III уралдаан-2020"

Нийслэлийн Засаг Даргын ивээл дор зохион байгуулагддаг "Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй...

Thumbnail [100%x225]
Сургуулийн өмнөх насны сурагчдын “Шувуухай-2019” бүжгийн Улсын уралдаан

Монголын хүүхдийн ордноос 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн "Ш...

Асуулт & Хариулт

 •  Боломжгүй. Сургалтын төлбөрийг жилээр нь авдаг.

ЕБС-ийн 3-12 дугаар ангийн сурагчид хамрагдах боломжтой.

 • Тухайн хичээлийн жилийн 9 дүгээр сараас 5 дугаар сар хүртэл буюу 8 сарын хугацаатай хичээллэнэ.
 • Хөгжмийн дугуйлан: Ганцаарчилсан байдлаар хичээл явагдана.
 • Группын дугуйлан: 1 ангид 20-25 сурагчтай хичээллэнэ.
 • Өглөөний ээлж: 08:30 -10:00 цаг, 10:10-11:40,
 • Өдрийн ээлж: 14:30-15:55 цаг, 16:05-17:30 цаг

Нийслэлийн 7 дүүрэгт 19 байршилд 7 төрлийн 30 салбар дугуйлан хичээллэж байна.

 • Боломжгүй. Дагаж мөрдөх журамд заасан байгаа.
 • Жил бүрийн 12 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд болдог
 • Үгүй. Амралтын өдөр ганцаарчилсан дугуйлангаас бусад дугуйлан хичээллэхгүй.
 • Группын дугуйлан долоо хоногт 2 удаа. 1 хичээллэхдээ 1:30 минут
 • Ганцаарчилсан төрлийн дугуйлан долоо хоногт 2 удаа, 40 минутаар хичээллэнэ
 • Дугуйлангийн төлбөрийн мэдээллийг дугуйлангийн багшаас                 
 • МХО-ны сургалтын албаны дугаар 11-318275

Сургалтын төлбөр төлөх заавар

Байгууллагын нэр: МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДОН

Банкны нэр: ТӨРИЙН САН 

Дансны дугаар: 100200051060

Мөнгөн дүн: ТУХАЙН ДУГУЙЛАНГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Гүйлгээний утга: БАГШИЙН КОД, СУРАГЧ ХҮҮХДИЙН ОВОГ НЭР

СҮҮЛД МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019 оны 09 дүгээр сар